Nowe zasady uzyskiwania zgody Google od 1 Marca 2024
28 lutego, 2024

Wprowadzenie

Od 1 marca 2024 roku Google wprowadza istotne zmiany w trybie uzyskiwania zgody na korzystanie z danych użytkowników, w tym również dla aplikacji związanych z Google, takich jak Google Analytics, Remarketing, konwersja Google Ads oraz Google Tag Manager. Aktualizacja obejmuje implementację nowej wersji systemu trybu uzyskiwania zgód Google - Consent Mode v2. Warto zauważyć, że od tego daty będzie on obowiązkowo wymagany do korzystania z narzędzi reklamowych Google, takich jak Google Ads.

Tryb Uzyskiwania Zgody Google - Co to jest?

Tryb uzyskiwania zgody Google to sposób zbierania danych przez narzędzia takie jak Google Ads i Google Analytics, zapewniając zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Nowa wersja, Consent Mode v2, nakłada dodatkowe wymogi na proces pozyskiwania danych, a przede wszystkim, od 1 marca 2024, stanie się obowiązkowa dla korzystania z narzędzi reklamowych Google, jak Google Ads.

Zmiany w Narzędziach Google

Aktualizacja obejmuje również wydanie nowej wersji modułu zgodności dla aplikacji związanych z Google, takich jak Google Analytics, Remarketing, konwersja Google Ads oraz Google Tag Manager. Te zmiany mają na celu dostosowanie się do wymogów Consent Mode v2 i zabezpieczenie procesu pozyskiwania danych zgodnie z nowymi przepisami.

Istota Trybu Uzyskiwania Zgody

W trybie uzyskiwania zgody Google, zanim zostaną zebrane dane o użytkownikach, konieczne jest uzyskanie ich wyraźnej zgody. Jest to szczególnie istotne w kontekście przetwarzania danych osobowych, które podlegają rygorystycznym regulacjom dotyczącym prywatności. Nowy tryb obejmuje dodatkowe wymogi, takie jak wyraźne informowanie użytkowników o celach zbierania danych i uzyskiwanie ich aktywnej zgody na te cele.

Audyt i Dostosowanie

W związku z tymi zmianami, Google zaleca przeprowadzenie audytu działań związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych przed 1 marca 2024 roku. Firmy powinny dostosować swoje strony internetowe oraz formularze zgody do nowych wymagań trybu uzyskiwania zgody Google.

Ryzyko Niedostosowania się

Niezgodność z nowymi przepisami może prowadzić do nałożenia wysokich kar finansowych. Dlatego warto zadbać o to, aby być przygotowanym na wprowadzone zmiany i działać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podsumowanie

Podsumowując, od 1 marca 2024 roku, Google wprowadza nowe zasady dotyczące uzyskiwania zgody na korzystanie z danych osobowych, wprowadzając Consent Mode v2. Każda firma korzystająca z narzędzi reklamowych Google powinna dostosować się do tych zmian, przeprowadzić audyt swoich działań oraz śledzić na bieżąco wszelkie aktualizacje w celu skutecznego przestrzegania obowiązujących norm prawnych.

Robert Łoziński

Zobacz podobne artykuły

30 kwietnia, 2024

Trailer naszego nowego filmu Kill Time

Robert Łoziński
28 lutego, 2024

Nowe zasady uzyskiwania zgody Google od 1 Marca 2024

Robert Łoziński
03 stycznia, 2024

Pięć aplikacji do tworzenia wideo na telefonie

Edyta Karolkiewicz