Brief – co to jest? Jak wygląda briefing przy filmie reklamowym?

Brief to skrót od słowa „briefing”, które oznacza „przygotowanie do działania”. W kontekście reklamy i produkcji filmów reklamowych brief produkcyjny to dokument lub formularz, który przedstawia klientowi lub agencji marketingowej kluczowe informacje dotyczące projektu. Niezależnie od rodzaju strony internetowej, projektu graficznego czy filmu reklamowego (promocyjny, produktowy, instruktażowy, wizerunkowy, animacja itp.) należy wypełnić brief projektu.

Spis treści:

 1. Brief i debriefing, czy to ważne?
 2. Elementy dobrego briefu
 3. Korzyści z dobrze wypełnionego briefu
 4. Jakie mogą być skutki błędnie wypełnionego briefu?
 5. Jak powinien wyglądać debriefing?

Brief i debriefing, czy to ważne?

Kompletnie wypełniony brief stanowi podstawę do stworzenia skutecznego filmu reklamowego. Dobry brief zawiera informacje, które są niezbędne do zrozumienia celu biznesowego klienta oraz grupy docelowej, do której ma zostać skierowany film. Pozwala na stworzenie scenariusza i koncepcji filmu, który będzie skutecznie przekazywał przesłanie reklamowe i dotrze do konkretnej grupy docelowej.

Dobrze wypełniony brief pozwala również na lepsze zrozumienie oczekiwań klienta i ich uwzględnienie w produkcji filmu. Dzięki temu, że klient określa swój budżet i terminy, producent filmowy może odpowiednio zaplanować prace i zapewnić, że film zostanie wykonany zgodnie z oczekiwaniami klienta i w ramach określonego budżetu.

Informacje zawarte w briefie pozwalają również na lepsze przygotowanie się do spotkania z klientem, który może mieć pytania dotyczące produkcji filmu reklamowego.

Kolejnym etapem jest debrifieng, który następuje po zapoznaniu się agencji z uzupełnionym briefem projektu. Proces ten pozwala agencji na uzyskanie wiedzy i zadanie dodatkowych pytań, aby jak najlepiej przygotować ofertę do zapytania. To też pierwsze spotkanie na linii klient-agencja, a pierwsze wrażenie jest najważniejsze. 

Po zakończeniu debrifingu agencja przygotowuje koncepcję, scenariusz i kosztorys, które są omawiane z klientem i dopiero po akceptacji przystępuje się do dalszych etapów produkcji.

Elementy dobrego briefu

Elementy briefu to kluczowe informacje, które klient przekazuje agencji na początku procesu produkcji filmu reklamowego. Obejmują one:

·      cel projektu: kllient powinien przedstawić swój cel biznesowy, który chce osiągnąć dzięki filmowi reklamowemu,

·      opis produktu lub usługi: klient powinien jak najprecyzyjniej opisać cechy, korzyści, zalety, unikalność pozwala na zrozumienie,

·      grupa odbiorców docelowych: Klient powinien podać informacje na temat grupy docelowej, do której jest skierowany film reklamowy, ich zachowanie, zainteresowanie, potrzeby, oczekiwania,

·      budżet: Klient powinien określić, jaką kwotę jest w stanie przeznaczyć na produkcję filmu reklamowego,

·      terminy: Klient powinien podać termin, w którym film powinien być gotowy oraz terminy emisji,

·      format: Klient powinien określić jaki format filmu jest dla niego odpowiedni, czy ma to być film reklamowy na TV, w Internecie, na wyświetlaczach LED, czy na nośnikach reklamowych,

·      konkurencja: Klient powinien przedstawić swoją konkurencję, jakie filmy reklamowe już istnieją w danej branży, jakie są ich silne i słabe strony,

·      oczekiwania: Klient powinien określić swoje oczekiwania dotyczące efektów, jakie chce osiągnąć po wykonaniu filmu reklamowego,

·      inne: Klient może przedstawić inne ważne dla niego informacje, które mogą mieć wpływ na produkcję filmu reklamowego.

Korzyści z dobrze wypełnionego briefu

 1. oszczędność czasu i pieniędzy: brief pozwala na precyzyjne określenie celów i zadań, co ułatwia pracę agencji reklamowej i pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów.
 2. trafność komunikacji: dzięki briefowi agencja reklamowa może lepiej poznać grupę docelową i dostosować komunikację do jej potrzeb.
 3. skuteczność reklamy: brief pozwala na lepsze zrozumienie celów biznesowych klienta i dostosowanie reklamy do ich osiągnięcia.
 4. utrzymanie budżetu: dzięki briefowi agencja reklamowa może określić wymagania i koszty produkcji oraz dostosować je do budżetu klienta
 5. efektywność debriefingu: brief jest punktem odniesienia dla debriefingu, pozwalającym na ocenę efektywności i skuteczności reklamy.

Oczywiście wypełnienie briefu jest procesem współpracy między klientem a agencją, a nie tylko obowiązkiem klienta, agencja jest gotowa pomóc w jego wypełnieniu.

Jakie mogą być skutki błędnie wypełnionego briefu?

Błędnie wypełniony brief może skutkować kilkoma problemami w trakcie produkcji filmu reklamowego.

Po pierwsze, może to prowadzić do niezrozumienia celów biznesowych klienta oraz grupy docelowej, do której jest skierowany film. Skutkiem będzie stworzenia scenariusza i koncepcji filmu, który nie będzie skutecznie przekazywał przesłania reklamowego lub nie dotrze do grupy docelowej.

Po drugie, brak lub niepełne informacje dotyczące budżetu i terminów produkcji może prowadzić do trudności w planowaniu prac i zapewnieniu, że film nie zostanie wykonany zgodnie z oczekiwaniami klienta i w ramach określonego budżetu.

Po trzecie, brak lub niepełne informacje zawarte w briefie mogą uniemożliwić przygotowanie się do spotkania z klientem i odpowiedzi na jego pytania dotyczące produkcji filmu reklamowego.

Podsumowując, błędnie wypełniony brief może prowadzić do niezrozumienia potrzeb klienta i nieefektywnego dostosowania produkcji filmu reklamowego do jego potrzeb, co może skutkować brakiem osiągnięcia celów biznesowych.

Jak powinien wyglądać debriefing?

Dobra współpraca już na początku zaowocuje nie tylko świetnymi wynikami, ale także zbudowaniem fundamentów pod dobre relacje i dalszą partnerską współpracę. Agencja powinna przystąpić do tego procesu przygotowana, aby nie narażać klienta na stratę czasu. Natomiast z perspektywy agencji ważne jest, aby klient był otwarty na zadawane pytania i rzetelnie na nie odpowiadał. 

Dobra współpraca już na początku zaowocuje nie tylko świetnymi wynikami, ale także zbudowaniem fundamentów pod dobre relacje i dalszą partnerską współpracę.

kontakt2

Brief – co to jest? Jak wygląda briefing przy filmie reklamowym?

Brief to skrót od słowa „briefing”, które oznacza „przygotowanie do działania”. W kontekście reklamy i produkcji filmów reklamowych brief produkcyjny to dokument lub formularz, który przedstawia klientowi lub agencji marketingowej kluczowe informacje dotyczące projektu. Niezależnie od rodzaju strony internetowej, projektu graficznego czy filmu reklamowego (promocyjny, produktowy, instruktażowy, wizerunkowy, animacja itp.) należy wypełnić brief projektu.

Spis treści:

 1. Brief i debriefing, czy to ważne?
 2. Elementy dobrego briefu
 3. Korzyści z dobrze wypełnionego briefu
 4. Jakie mogą być skutki błędnie wypełnionego briefu?
 5. Jak powinien wyglądać debriefing?

Brief i debriefing, czy to ważne?

Kompletnie wypełniony brief stanowi podstawę do stworzenia skutecznego filmu reklamowego. Dobry brief zawiera informacje, które są niezbędne do zrozumienia celu biznesowego klienta oraz grupy docelowej, do której ma zostać skierowany film. Pozwala na stworzenie scenariusza i koncepcji filmu, który będzie skutecznie przekazywał przesłanie reklamowe i dotrze do konkretnej grupy docelowej.

Dobrze wypełniony brief pozwala również na lepsze zrozumienie oczekiwań klienta i ich uwzględnienie w produkcji filmu. Dzięki temu, że klient określa swój budżet i terminy, producent filmowy może odpowiednio zaplanować prace i zapewnić, że film zostanie wykonany zgodnie z oczekiwaniami klienta i w ramach określonego budżetu.

Informacje zawarte w briefie pozwalają również na lepsze przygotowanie się do spotkania z klientem, który może mieć pytania dotyczące produkcji filmu reklamowego.

Kolejnym etapem jest debrifieng, który następuje po zapoznaniu się agencji z uzupełnionym briefem projektu. Proces ten pozwala agencji na uzyskanie wiedzy i zadanie dodatkowych pytań, aby jak najlepiej przygotować ofertę do zapytania. To też pierwsze spotkanie na linii klient-agencja, a pierwsze wrażenie jest najważniejsze. 

Po zakończeniu debrifingu agencja przygotowuje koncepcję, scenariusz i kosztorys, które są omawiane z klientem i dopiero po akceptacji przystępuje się do dalszych etapów produkcji.

Elementy dobrego briefu

Elementy briefu to kluczowe informacje, które klient przekazuje agencji na początku procesu produkcji filmu reklamowego. Obejmują one:

·      cel projektu: kllient powinien przedstawić swój cel biznesowy, który chce osiągnąć dzięki filmowi reklamowemu,

·      opis produktu lub usługi: klient powinien jak najprecyzyjniej opisać cechy, korzyści, zalety, unikalność pozwala na zrozumienie,

·      grupa odbiorców docelowych: Klient powinien podać informacje na temat grupy docelowej, do której jest skierowany film reklamowy, ich zachowanie, zainteresowanie, potrzeby, oczekiwania,

·      budżet: Klient powinien określić, jaką kwotę jest w stanie przeznaczyć na produkcję filmu reklamowego,

·      terminy: Klient powinien podać termin, w którym film powinien być gotowy oraz terminy emisji,

·      format: Klient powinien określić jaki format filmu jest dla niego odpowiedni, czy ma to być film reklamowy na TV, w Internecie, na wyświetlaczach LED, czy na nośnikach reklamowych,

·      konkurencja: Klient powinien przedstawić swoją konkurencję, jakie filmy reklamowe już istnieją w danej branży, jakie są ich silne i słabe strony,

·      oczekiwania: Klient powinien określić swoje oczekiwania dotyczące efektów, jakie chce osiągnąć po wykonaniu filmu reklamowego,

·      inne: Klient może przedstawić inne ważne dla niego informacje, które mogą mieć wpływ na produkcję filmu reklamowego.

Korzyści z dobrze wypełnionego briefu

 1. oszczędność czasu i pieniędzy: brief pozwala na precyzyjne określenie celów i zadań, co ułatwia pracę agencji reklamowej i pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów.
 2. trafność komunikacji: dzięki briefowi agencja reklamowa może lepiej poznać grupę docelową i dostosować komunikację do jej potrzeb.
 3. skuteczność reklamy: brief pozwala na lepsze zrozumienie celów biznesowych klienta i dostosowanie reklamy do ich osiągnięcia.
 4. utrzymanie budżetu: dzięki briefowi agencja reklamowa może określić wymagania i koszty produkcji oraz dostosować je do budżetu klienta
 5. efektywność debriefingu: brief jest punktem odniesienia dla debriefingu, pozwalającym na ocenę efektywności i skuteczności reklamy.

Oczywiście wypełnienie briefu jest procesem współpracy między klientem a agencją, a nie tylko obowiązkiem klienta, agencja jest gotowa pomóc w jego wypełnieniu.

Jakie mogą być skutki błędnie wypełnionego briefu?

Błędnie wypełniony brief może skutkować kilkoma problemami w trakcie produkcji filmu reklamowego.

Po pierwsze, może to prowadzić do niezrozumienia celów biznesowych klienta oraz grupy docelowej, do której jest skierowany film. Skutkiem będzie stworzenia scenariusza i koncepcji filmu, który nie będzie skutecznie przekazywał przesłania reklamowego lub nie dotrze do grupy docelowej.

Po drugie, brak lub niepełne informacje dotyczące budżetu i terminów produkcji może prowadzić do trudności w planowaniu prac i zapewnieniu, że film nie zostanie wykonany zgodnie z oczekiwaniami klienta i w ramach określonego budżetu.

Po trzecie, brak lub niepełne informacje zawarte w briefie mogą uniemożliwić przygotowanie się do spotkania z klientem i odpowiedzi na jego pytania dotyczące produkcji filmu reklamowego.

Podsumowując, błędnie wypełniony brief może prowadzić do niezrozumienia potrzeb klienta i nieefektywnego dostosowania produkcji filmu reklamowego do jego potrzeb, co może skutkować brakiem osiągnięcia celów biznesowych.

Jak powinien wyglądać debriefing?

Dobra współpraca już na początku zaowocuje nie tylko świetnymi wynikami, ale także zbudowaniem fundamentów pod dobre relacje i dalszą partnerską współpracę. Agencja powinna przystąpić do tego procesu przygotowana, aby nie narażać klienta na stratę czasu. Natomiast z perspektywy agencji ważne jest, aby klient był otwarty na zadawane pytania i rzetelnie na nie odpowiadał. 

Dobra współpraca już na początku zaowocuje nie tylko świetnymi wynikami, ale także zbudowaniem fundamentów pod dobre relacje i dalszą partnerską współpracę.

kontakt2